ประวัติส่วนตัว

posted on 13 Jun 2016 12:51 by ploychompoo46460

ชื่อ เด็กหญิง พลอยชมพู     ยุวเชียร

ชื่อเล่น "พลอย"

อายุ 13

เกิดวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2546

ชอบวิชา คนิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ไม่ชอบวิชา ภาษาไทย สังคม ประวัติศาสตร์

สิ่งที่ชอบ ขนมหวาน การ์ตูน

สิ่งที่ไม่ชอบ อาหารรสชาติเผ็ด

อาชีพที่ใฝ่ฝัน "แพทย์"

ศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

edit @ 13 Jun 2016 13:21:46 by ploy.ploy

edit @ 20 Jun 2016 12:21:13 by ploy.ploy

edit @ 27 Jun 2016 13:08:50 by ploy.ploy

Comment

Comment:

Tweet

smile

#3 By aern_aern on 2016-06-25 21:16

ดีนะ

#2 By aern_aern on 2016-06-25 12:05

good

#1 By Aumaim slow life on 2016-06-20 12:31