สิ่งที่ได้รับจากวิชานี้

posted on 25 Jun 2016 11:34 by ploychompoo46460

1.ได้รู้ประวัติของอินเทอร์เน็ต

2.ได้รู้เกี่ยวการใช้อินเทอร์เน็ต

3.ได้รู้เกี่ยวกับการทำ exteen 

edit @ 25 Jun 2016 12:34:34 by ploy.ploy

edit @ 25 Jun 2016 22:08:11 by ploy.ploy

Comment

Comment:

Tweet

ดีๆwink

#1 By aern_aern on 2016-06-25 12:03